DOWJONES 30 ได้ทะลุผ่านระดับราคาสำคัญ

DOWJONES 30 ได้เบรคผ่านระดับราคา 33265.1016 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ ถ้าหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป เราสามารถคาดหวังระดับเป้าหมายที่ 32850.8984 ได้ภายในช่วง 13 ชั่วโมงถัดไป

NZDUSD đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 7,06% trên NZDUSD. Biến động đã xảy ra trên 26 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

Tron đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 6,94% trên Tron. Biến động đã xảy ra trên 7 giờ gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

DOWJONES 30 chạm đường giá quan trọng

DOWJONES 30 đã phá vỡ 33265.1016 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, DOWJONES 30 có thể tiến gần mức 32850.8984 trong vòng 13 giờ tiếp theo.