Facebook – chạm đường giá tâm lý

Facebook đã phá vỡ đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 62 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 187.07 trong 3 ngày

Breach of important price line imminent by USDMXN

USDMXN is moving towards a line of 19.9532 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If USDMXN continues in its current trajectory, we may see it move towards 19.9532 within the next

Italy 40 đã phá vỡ đường giá 24859.0000 quan trọng

Italy 40 đã phá vỡ đường kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 13 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 25075.1992 trong 11 giờ tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.

USDMXN sắp chạm đường giá quan trọng

USDMXN đang tiến gần một đường của 19.9532 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu USDMXN tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh USDMXN

USDMXN sedang bergerak ke arah garis 19.9532 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika USDMXN meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 19.9532 dalam 2 hari.

Facebook – psychological price line breached

Facebook has broken through a support line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 62 days and suggests a possible target level to be around 187.07 within the next 3 days.