Cardano กำลังเข้าใกล้แนวต้านของ จั่วแบบขึ้น

Cardano กำลังเข้าใกล้เส้นแนวต้านของ จั่วแบบขึ้น ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 12 ชั่วโมง ถัดไป

Kemungkinan dorongan terakhir pada EU Stocks 50

EU Stocks 50 sedang menuju ke arah 3861.8999 dan boleh mencapai tahap ini dalam 12 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

ช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม bullish สำหรับ Boeing

Boeing ได้เบรคผ่านเส้น 185.68 ถ้าหากการเบรคนี้เป็นจริง เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Boeing ไปทดสอบที่ 194.46 ภายในช่วง 2 วันถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบเทรดจนเกินไป ราคาเคยได้มาทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรยืนยันการเบรคก่อนทำการเทรด

A final push possible on EU Stocks 50

EU Stocks 50 is heading towards 3861.8999 and could reach this point within the next 12 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Sự khởi đầu có thể của xu hướng tăng trên Boeing

Boeing đã phá vỡ một đường của 185.68. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của Boeing sẽ chạm 194.46 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch

Possible start of a bullish trend on Boeing

Boeing has broken through a line of 185.68. If this breakout holds true, we could see the price of Boeing heading towards 194.46 within the next 2 days. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirm the breakout before placing any trades.