อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ DOWJONES 30

DOWJONES 30 กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 34709.8008 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 2 วันถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên Amazon.com.

Amazon.com đang hướng tới 3020.20 và có thể chạm điểm này trong vòng 7 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

A final push possible on DOWJONES 30

DOWJONES 30 is heading towards 34709.8008 and could reach this point within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Kemungkinan dorongan terakhir pada Amazon.com

Amazon.com sedang menuju ke arah 3020.20 dan boleh mencapai tahap ini dalam 7 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

ETHBTC đã phá vỡ đường giá 0.0748 quan trọng

ETHBTC đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 10 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 0.0734 trong 3 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.