NASDAQ 100 ได้เกิดแท่งเทียน bearish 4 ชั่วโมง 5 แท่งติดต่อกัน

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเกิดแท่งเทียน bearish จำนวนมากติดต่อกันสำหรับ NASDAQ 100 การเคลื่อนตัวได้เกิดขึ้นในช่วง 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

Ripple đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 9,5% trên Ripple. Biến động đã xảy ra trên 10 giờ gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.