Điều gì sẽ xảy ra với Bank of America?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Bank of America để xem liệu sự biến động 14,7% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 25 ngày.

Điều gì sẽ xảy ra với S&P 500?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi S&P 500 để xem liệu sự biến động 5,06% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 18 ngày.

ETHBTC sắp chạm đường giá quan trọng

ETHBTC đang tiến gần một đường của 0.0748 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu ETHBTC tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh ETHBTC

ETHBTC sedang bergerak ke arah garis 0.0748 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika ETHBTC meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 0.0748 dalam 3 hari.