กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ General Motors?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 14.96% ของ General Motors จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 12 วัน

Posible comienzo de una tendencia bajista en el AUDCHF

El AUDCHF ha atravesado una línea de 0.6960. Si esta rotura se mantiene, podríamos ver el precio del AUDCHF dirigiéndose al nivel de 0.6884 en las próximas 3 días. Pero no debe apresurarse a la hora de operar, porque ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que probablemente debería confirmar la rotura antes de colocar sus operaciones.

Link กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 6.24% ในช่วง 8 ชั่วโมงของ Link ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มลงต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้

Điều gì sẽ xảy ra với General Motors?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi General Motors để xem liệu sự biến động 14,96% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 12 ngày.

Possible start of a bearish trend on AUDCHF

AUDCHF has broken through a line of 0.6960. If this breakout holds true, we could see the price of AUDCHF heading towards 0.6884 within the next 3 days. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirmation the breakout before placing any trades.

Kemungkinan permulaan trend bearish pada AUDCHF

AUDCHF telah menembusi garis 0.6960. Jika pecahan ini benar, kita boleh melihat harga AUDCHF menuju kepada 0.6884 dalam 3 hari. Tetapi jangan terlalu cepat untuk berdagang, ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi anda mungkin perlu mengesahkan pelepasan sebelum meletakkan sebarang dagangan.