A final push possible on Boeing

Boeing is heading towards 172.50 and could reach this point within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên Boeing.

Boeing đang hướng tới 172.50 và có thể chạm điểm này trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

Kemungkinan dorongan terakhir pada Boeing

Boeing sedang menuju ke arah 172.50 dan boleh mencapai tahap ini dalam 2 days. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

Có thể có biến động lớn trên NZDJPY

NZDJPY đã phá vỡ một đường của 85.5810 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 86.1889 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Polkadot?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 7.5% ของ Polkadot จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 15 ชั่วโมง

Kemungkinan dorongan terakhir pada Motorola

Motorola sedang menuju ke arah 238.53 dan boleh mencapai tahap ini dalam 12 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

Kemungkinan pergerakan besar pada NZDJPY

NZDJPY telah menembusi garis 85.5810 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 86.1889 dalam 2 hari. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 7 hari lepas.

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ Motorola

Motorola กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 238.53 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 12 ชั่วโมงถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้