Un posible impulso final en el Theta

El Theta avanza hacia 3.4040 y podría alcanzar este punto en un plazo de 10 horas. Ha probado esta línea previamente en numerosas ocasiones y esta vez no tiene porqué ser diferente, terminando con una recuperación en lugar de en una rotura. Si la rotura no ocurre, podríamos observar un retroceso de nuevo a los niveles actuales.

เราควรคาดหวังว่าจะมีการเบรคหรือรีบาวน์สำหรับ Stellar ?

การเคลื่อนตัวของ Stellar ไปยังเส้นแนวรับของ ช่องแบบลง เป็นการทดสอบจุดที่ราคาเคยได้ไปถึงหลายครั้งแล้วในอดีต การทดสอบเส้นนี้อาจเกิดขึ้นอีกครั้งใน 2 วันต่อไป แต่ยังไม่แน่ใจว่าราคาจะเกิดการเบรคผ่านเส้นนี้ไปได้หรือเพียงแค่เกิดการรีบาวน์กลับไปยังระดับปัจจุบัน

NASDAQ 100 – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

NASDAQ 100 đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 2 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong