EURNOK đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 1,64% trên EURNOK. Biến động đã xảy ra trên 3 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

Breach of important price line imminent by OIL BRENT

OIL BRENT is moving towards a line of 107.2400 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If OIL BRENT continues in its current trajectory, we may see it move towards 107.2400 within

OIL BRENT sắp chạm đường giá quan trọng

OIL BRENT đang tiến gần một đường của 107.2400 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu OIL BRENT tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại,