Bitcoin có thể chạm mức kháng cự

Bitcoin đang tiến tới một đường kháng cự mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu Bitcoin tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể

USDCHF – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

USDCHF đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 14 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng