MONERO กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 10.64% ในช่วง 23 ชั่วโมงของ MONERO ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้

Chúng ta có nên mong đợi Berkshire Hathaway sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của Berkshire Hathaway hướng tới đường giá 322.65 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 21 giờ tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại đường

เราควรคาดหวังว่าจะมีการเบรคหรือรีบาวน์สำหรับ Berkshire Hathaway หรือไม่?

การเคลื่อนตัวของ Berkshire Hathaway ไปที่ราคา 322.65 เป็นการทดสอบเส้นที่เคยทดสอบก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วอีกครั้ง เราคาดว่าการทดสอบเส้นนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งใน 21 ชั่วโมงต่อไป แต่ยังไม่แน่ใจว่าราคาจะเกิดการเบรคผ่านเส้นนี้ไปได้หรือเพียงแค่เกิดการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน

Chúng ta có nên mong đợi GBPUSD sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của GBPUSD hướng tới đường giá 1.3437 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 9 giờ tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại đường hiện

Netherlands 25 sắp bật lên hay bứt ra

Netherlands 25 đang hướng tới một đường của 735.0500. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Netherlands 25 có thể chạm mức 735.0500 trong vòng 18 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.