Điều gì sẽ xảy ra với Bitcoin?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Bitcoin để xem liệu sự biến động 7,66% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 15 giờ.

Chúng ta có nên mong đợi DOWJONES 30 sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của DOWJONES 30 hướng tới đường giá 33793.8008 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 15 giờ tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại đường