Ripple – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Ripple กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 11 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 3 วันถัดไป

Breach of important price line imminent by AUDCAD

AUDCAD is moving towards a line of 0.9142 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If AUDCAD continues in its current trajectory, we may see it move towards 0.9142 within the next

AUDCAD sắp chạm đường giá quan trọng

AUDCAD đang tiến gần một đường của 0.9142 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu AUDCAD tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

A final push possible on Airbnb

Airbnb is heading towards 165.00 and could reach this point within the next 3 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ AUDCAD

AUDCAD กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 0.9142 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก AUDCAD ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 0.9142 ภายใน 8 ชั่วโมงถัดไป