เราคาดว่าจะได้เห็นแนวโน้ม bullish สำหรับ Airbnb หรือไม่?

การเบรคของ Airbnb ผ่านระดับราคา 177.00 ถือเป็นการทะลุผ่านราคาสำคัญทางจิตวิทยาที่ได้มีการทดสอบหลายครั้งแล้วในอดีต ถ้าหากการเบรคนี้ยังคงยืนอยู่ได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Airbnb ไปทดสอบที่ 192.68 ภายในช่วง 3 วันถัดไป คุณควรระมัดระวังก่อนทำการเทรด รอการยืนยันของการเบรค

Kemungkinan pergerakan besar pada Aave

Aave telah menembusi garis 169.2000 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 181.3250 dalam 3 hari. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 12 hari lepas.

Should we expect a bullish trend on Airbnb?

The breakout of Airbnb through the 177.00 price line is a breach of an important psychological price that is has tested numerous in the past. If this breakout persists, Airbnb could test 192.68 within the next 3 days. One should always be cautious before placing a trade, wait for confirmation of the breakout.

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Aave

Aave ได้เบรคผ่านระดับ 169.2000 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 181.3250 ภายในช่วง 3 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 12 วันที่ผ่านมา