AUDNZD đã phá vỡ đường giá 1.0771 quan trọng

AUDNZD đã phá vỡ đường kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 13 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 1.0803 trong 2 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.

Netherlands 25 กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 741.6500

Netherlands 25 กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 17 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 2 วันถัดไป