อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ Airbnb

Airbnb กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 172.60 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 3 วันถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้

France 40 กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 7072.2002

France 40 กำลังเข้าใกล้เส้นแนวต้านของ แนวต้าน ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 15 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 2 วันถัดไป

A final push possible on Airbnb

Airbnb is heading towards 172.60 and could reach this point within the next 3 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Kemungkinan dorongan terakhir pada Airbnb

Airbnb sedang menuju ke arah 172.60 dan boleh mencapai tahap ini dalam 3 days. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.