Big movement possible on Procter & Gamble

Procter & Gamble has broken through a line of 159.75 and suggests a possible movement to 161.43 within the next 6 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 4

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Procter & Gamble

Procter & Gamble ได้เบรคผ่านระดับ 159.75 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 161.43 ภายในช่วง 6 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 4 วันที่ผ่านมา

Có thể có biến động lớn trên Procter & Gamble

Procter & Gamble đã phá vỡ một đường của 159.75 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 161.43 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng

Breach of important price line imminent by USDNOK

USDNOK is moving towards a line of 8.9164 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If USDNOK continues in its current trajectory, we may see it move towards 8.9164 within the next

Walt Disney sắp bật lên hay bứt ra

Walt Disney đang hướng tới một đường của 138.38. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Walt Disney có thể chạm mức 138.38 trong vòng 7 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคขึ้นสำหรับ Walt Disney

Walt Disney กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น 138.38 ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Walt Disney ไปทดสอบที่ 138.38 ภายในช่วง 7 ชั่วโมงถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์

USDNOK sắp chạm đường giá quan trọng

USDNOK đang tiến gần một đường của 8.9164 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu USDNOK tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta