EURSEK – chạm đường giá tâm lý

EURSEK đã phá vỡ đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 3 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 10.4313 trong 12 giờ

EURSEK – psychological price line breached

EURSEK has broken through a support line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 3 days and suggests a possible target level to be around 10.4313 within the next 12 hours.

EURSEK – garis harga psikologi dilanggar

EURSEK telah menembusi garis sokongan. Kerana kita telah melihatnya menjejaki semula dari harga ini pada masa lalu, peniaga harus menunggu pengesahan pelanggaran sebelum berdagang. Ia telah menyentuh garis ini berkali-kali dalam 3 hari dan mencadangkan tahap sasaran yang mungkin berada di sekitar 10.4313 dalam 12 jam seterusnya.

Chúng ta có nên mong đợi Aave sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của Aave hướng tới đường giá 151.7700 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 18 giờ tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại đường hiện

เราควรคาดหวังว่าจะมีการเบรคหรือรีบาวน์สำหรับ Procter & Gamble หรือไม่?

การเคลื่อนตัวของ Procter & Gamble ไปที่ราคา 156.07 เป็นการทดสอบเส้นที่เคยทดสอบก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วอีกครั้ง เราคาดว่าการทดสอบเส้นนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งใน 10 ชั่วโมงต่อไป แต่ยังไม่แน่ใจว่าราคาจะเกิดการเบรคผ่านเส้นนี้ไปได้หรือเพียงแค่เกิดการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน