Posible gran movimiento en el GOLD

El GOLD ha atravesado la línea de 1840.4800, lo cual sugiere un posible movimiento en el nivel de 1833.2710 en las próximas 14 horas. Ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que sería mejor esperar la confirmación de esta ruptura antes de llevar a cabo cualquier acción. Si no se confirma la rotura, observaremos un retroceso de nuevo

Bitcoin จะมีโมเมนตัมเพียงพอที่จะเบรคแนวต้านได้หรือไม่?

Bitcoin กำลังมุ่งหน้าไปที่เส้นแนวต้านของ จั่วแบบขึ้น และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 9 ชั่วโมงถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปสู่ระดับปัจจุบันได้

GBPCAD – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

GBPCAD đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 6 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Big movement possible on GOLD

GOLD has broken through a line of 1840.4800 and suggests a possible movement to 1833.2710 within the next 14 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 5 days.