Goldman Sachs กำลังเคลื่อนตัวในช่วงกว้าง

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัว 13.84% ของ Goldman Sachs การเคลื่อนตัวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วง 21 วันที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ GOLD

GOLD ได้เบรคผ่านระดับ 1840.4800 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 1833.2710 ภายในช่วง 14 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 5 วันที่ผ่านมา

Có thể có biến động lớn trên GOLD

GOLD đã phá vỡ một đường của 1840.4800 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 1833.2710 trong vòng 14 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

GBPCAD – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

GBPCAD กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 6 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 21 ชั่วโมงถัดไป

Kemungkinan pergerakan besar pada GOLD

GOLD telah menembusi garis 1840.4800 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 1833.2710 dalam 14 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 5 hari lepas.