อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ GOLD

GOLD กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 1840.4600 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 10 ชั่วโมงถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้

¿Qué está ocurriendo con el EURGBP?

Aquellos de ustedes que sean seguidores de tendencias probablemente estarán observando ansiosamente EURGBP para comprobar si el último movimiento de un 0,72% continúa. Si no lo hace, las personas fieles al método de reversión a la media estarán encantadas con este excepcionalmente gran movimiento de 2 días.

A final push possible on GOLD

GOLD is heading towards 1840.4600 and could reach this point within the next 10 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên GOLD.

GOLD đang hướng tới 1840.4600 và có thể chạm điểm này trong vòng 10 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

Kemungkinan dorongan terakhir pada GOLD

GOLD sedang menuju ke arah 1840.4600 dan boleh mencapai tahap ini dalam 10 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

Điều gì sẽ xảy ra với EURGBP?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi EURGBP để xem liệu sự biến động 0,72% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 2 ngày.