Có thể có biến động lớn trên AUDCHF

AUDCHF đã phá vỡ một đường của 0.6664 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 0.6679 trong vòng 12 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

Big movement possible on AUDCHF

AUDCHF has broken through a line of 0.6664 and suggests a possible movement to 0.6679 within the next 12 hours. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 3 days.

Wells Fargo đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 19,71% trên Wells Fargo. Biến động đã xảy ra trên 24 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.