Chúng ta có nên mong đợi DASH sẽ bứt ra hay bật lên không?

Sự biến động của DASH hướng tới đường kháng cự của Mô hình Hình chêm Hướng xuống là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Việc chạm đường này có thể diễn ra trong 21 giờ tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản

Un posible impulso final en el Bitcoin

El Bitcoin avanza hacia 41840.3984 y podría alcanzar este punto en un plazo de 23 horas. Ha probado esta línea previamente en numerosas ocasiones y esta vez no tiene porqué ser diferente, terminando con una recuperación en lugar de en una rotura. Si la rotura no ocurre, podríamos observar un retroceso de nuevo a los niveles actuales.

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ AUDCAD

AUDCAD กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 0.9130 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก AUDCAD ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 0.9130 ภายใน 2 วันถัดไป

Un posible impulso final en el GOLD

El GOLD avanza hacia 1830.3900 y podría alcanzar este punto en un plazo de 3 días. Ha probado esta línea previamente en numerosas ocasiones y esta vez no tiene porqué ser diferente, terminando con una recuperación en lugar de en una rotura. Si la rotura no ocurre, podríamos observar un retroceso de nuevo a los niveles actuales.

Breach of important price line imminent by AUDCAD

AUDCAD is moving towards a line of 0.9130 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If AUDCAD continues in its current trajectory, we may see it move towards 0.9130 within the next

Walt Disney กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 154.35

Walt Disney กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 16 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 20 ชั่วโมงถัดไป

เราควรคาดหวังว่าจะมีการเบรคหรือรีบาวน์สำหรับ DASH ?

การเคลื่อนตัวของ DASH ไปยังเส้นแนวต้านของ จั่วแบบลง เป็นการทดสอบจุดที่ราคาเคยได้ไปถึงหลายครั้งแล้วในอดีต การทดสอบเส้นนี้อาจเกิดขึ้นอีกครั้งใน 21 ชั่วโมงต่อไป แต่ยังไม่แน่ใจว่าราคาจะเกิดการเบรคผ่านเส้นนี้ไปได้หรือเพียงแค่เกิดการรีบาวน์กลับไปยังระดับปัจจุบัน

A final push possible on GOLD

GOLD is heading towards 1830.3900 and could reach this point within the next 3 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Kemungkinan dorongan terakhir pada GOLD

GOLD sedang menuju ke arah 1830.3900 dan boleh mencapai tahap ini dalam 3 days. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.