Bật lên hay bứt ra sắp xảy ra trên MONERO

MONERO đang hướng tới đường hỗ trợ của Mô hình Kênh đi Lên. Nếu biến động này tiếp diễn, chúng ta hy vọng giá của MONERO sẽ chạm mức 185.8000 trong vòng 9 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn