Walt Disney กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 160.69

Walt Disney กำลังเข้าใกล้เส้นแนวต้านของ แนวต้าน ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 58 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 3 วันถัดไป