USDNOK – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

USDNOK đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 11 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Wells Fargo?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 4.65% ของ Wells Fargo จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 2 วัน

¿Qué está ocurriendo con el Wells Fargo?

Aquellos de ustedes que sean seguidores de tendencias probablemente estarán observando ansiosamente Wells Fargo para comprobar si el último movimiento de un 4,65% continúa. Si no lo hace, las personas fieles al método de reversión a la media estarán encantadas con este excepcionalmente gran movimiento de 2 días.

Chúng ta có nên mong đợi Cardano sẽ bứt ra hay bật lên không?

Sự biến động của Cardano hướng tới đường kháng cự của Mô hình Kênh đi Xuống là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Việc chạm đường này có thể diễn ra trong 2 ngày tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là

USDNOK – se acerca a la línea de precio psicológico

El USDNOK avanza hacia la línea de soporte de un Soporte. Como lo hemos observado retrocediendo desde este nivel en el pasado, podríamos observar, o bien una ruptura a través de esta línea o una recuperación de nuevo a los niveles actuales. Ya ha llegado a dicha línea en numerosas ocasiones durante los últimos 11 días y podría probarla de nuevo en un plazo

USDNOK – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

USDNOK กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 11 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 2 วันถัดไป