Chúng ta có nên mong đợi EURTRY sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của EURTRY hướng tới đường giá 15.6854 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 12 giờ tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại đường hiện

ETHBTC กำลังเข้าใกล้แนวรับของ จั่วแบบขึ้น

ETHBTC กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ จั่วแบบขึ้น ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 11 ชั่วโมง ถัดไป