EURNOK กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 10.1410

EURNOK กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 12 ชั่วโมงถัดไป

Chúng ta có nên mong đợi GOLD sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của GOLD hướng tới đường giá 1775.1899 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 2 ngày tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại đường hiện

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Apple?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 16.65% ของ Apple จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 28 วัน

¿Qué está ocurriendo con el Apple?

Aquellos de ustedes que sean seguidores de tendencias probablemente estarán observando ansiosamente Apple para comprobar si el último movimiento de un 16,65% continúa. Si no lo hace, las personas fieles al método de reversión a la media estarán encantadas con este excepcionalmente gran movimiento de 28 días.