กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Alibaba?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 21.67% ของ Alibaba จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 15 วัน

¿Qué está ocurriendo con el Alibaba?

Aquellos de ustedes que sean seguidores de tendencias probablemente estarán observando ansiosamente Alibaba para comprobar si el último movimiento de un 21,67% continúa. Si no lo hace, las personas fieles al método de reversión a la media estarán encantadas con este excepcionalmente gran movimiento de 15 días.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ EURCHF?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 4.66% ของ EURCHF จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 75 วัน