Có thể có biến động lớn trên Bitcoin

Bitcoin đã phá vỡ một đường của 50710.0000 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 50343.3008 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

Kemungkinan pergerakan besar pada Bitcoin

Bitcoin telah menembusi garis 50710.0000 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 50343.3008 dalam 6 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 2 hari lepas.

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Bitcoin

Bitcoin ได้เบรคผ่านระดับ 50710.0000 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 50343.3008 ภายในช่วง 6 ชั่วโมงต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา

Un posible impulso final en el Singapore Index

El Singapore Index avanza hacia 337.0000 y podría alcanzar este punto en un plazo de 5 horas. Ha probado esta línea previamente en numerosas ocasiones y esta vez no tiene porqué ser diferente, terminando con una recuperación en lugar de en una rotura. Si la rotura no ocurre, podríamos observar un retroceso de nuevo a los niveles actuales.