Ripple – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Ripple đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 7 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

AUDCHF sắp chạm đường giá quan trọng

AUDCHF đang tiến gần một đường của 0.6320 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu AUDCHF tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

GBPCAD – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

GBPCAD đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 4 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Có thể có biến động lớn trên EURUSD

EURUSD đã phá vỡ một đường của 1.0635 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 1.0701 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

USDCAD sắp bật lên hay bứt ra

USDCAD đang hướng tới một đường của 1.3599. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của USDCAD có thể chạm mức 1.3599 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

Có thể có biến động lớn trên EURCHF

EURCHF đã phá vỡ một đường của 0.9840 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 0.9815 trong vòng 20 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

Bitcoincash có thể chạm mức hỗ trợ

Bitcoincash đang tiến tới một đường hỗ trợ mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu Bitcoincash tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên NEO.

NEO đang hướng tới 6.4600 và có thể chạm điểm này trong vòng 14 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện