Aave – đến gần mức hỗ trợ của Mô hình Hình chêm Hướng xuống

Aave đang di chuyển tới đường hỗ trợ của Mô hình Hình chêm Hướng xuống. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, chúng ta có thể chứng kiến phá vỡ đường này hoặc bật trở lại mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 4 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần

Điều gì sẽ xảy ra với Polkadot?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Polkadot để xem liệu sự biến động 59,82% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui khi kiếm tiền từ biến động đặc biệt lớn 28 ngày.