การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Ryanair Holdings

Ryanair Holdings ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 16.07% จาก 108 ไปยัง 125.97 ในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment