การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Amazon.com

Amazon.com ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 21.39% จาก 3,037.52 ไปยัง 2,485.42 ในช่วง 16 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment