GBPJPY đang tiến gần đường giá 163.5920 quan trọng

GBPJPY đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 4 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 10 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment