การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ S&P 500

S&P 500 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 5.57% จาก 4,475.4 ไปยัง 4,136.9 ในช่วง 12 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment