Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên GBPUSD không?

Sự bứt ra của GBPUSD qua đường giá 1.2559 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, GBPUSD có thể chạm mức 1.2492 trong vòng 18 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment