Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên Ripple không?

Sự bứt ra của Ripple qua đường hỗ trợ của Mô hình Tam giác có thể là dấu hiệu của con đường phía trước. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, chúng ta có thể chứng kiến giá của Ripple chạm mức 0.6276 trong vòng 14 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment