การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ DOWJONES 30

DOWJONES 30 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 5.57% จาก 34,289.8 ไปยัง 36,332.8 ในช่วง 25 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment