การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ USDJPY

USDJPY ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 6.23% จาก 122.02 ไปยัง 129.328 ในช่วง 21 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment