NASDAQ 100 sắp bật lên hay bứt ra

NASDAQ 100 đang hướng tới một đường của 14293.5996. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của NASDAQ 100 có thể chạm mức 14293.5996 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment