Dự kiến sẽ có thể có có biến động lớn trên Bitcoin

Bitcoin đã phá vỡ một đường kháng cự của Mô hình Kênh đi Xuống và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 41297.6604 trong vòng 19 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có thể chứng kiến sự thoái lui trở lại các đường đã thấy trong 5 ngày gần đây nhất.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment