การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ NASDAQ 100

NASDAQ 100 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 9.74% จาก 14,969.7 ไปยัง 13,735.8 ในช่วง 21 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment