กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Switzerland 20?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 12.7% ของ Switzerland 20 จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 37 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment