Australia 200 sắp bật lên hay bứt ra

Australia 200 đang hướng tới một đường của 7511.0000. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Australia 200 có thể chạm mức 7511.0000 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment