การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ NASDAQ 100

NASDAQ 100 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 5.95% จาก 14,969.7 ไปยัง 14,312.1 ในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment