กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Italy 40?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 6.75% ของ Italy 40 จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 35 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment