การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Natural Gas

Natural Gas ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 40.83% จาก 4.625 ไปยัง 6.412 ในช่วง 31 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment