การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ General Motors

General Motors ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 14.62% จาก 45.62 ไปยัง 39.49 ในช่วง 10 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment